Volkstuin van Bemar

Permacultuur

https://i1.wp.com/www.permacultuurnederland.org/wp/wp-content/uploads/2014/02/besteboomplant-tijdnl.jpg?w=700

Toen wij 3 jaar geleden met onze eerste moestuin begonnen en ik wat begon te lezen over moestuinieren, ben ik in eerste instantie uitgegaan van het principe van vruchtwisseling. Hierbij wordt  uitgegaan van een vlakverdeling in de tuin van 6 hoofdgroepen die ieder jaar een vak op schuiven. De groepen bestaan uit

 1. bladgroenten
 2. wortelgroenten
 3. kolen
 4. aardappelen
 5. vruchtgewassen
 6. bonen, erwten en peulvruchten

Ieder jaar weer komen wij in de knel met de planning die we in het voorjaar gemaakt hebben en stond uiteindelijk  alles op een andere plek dan gepland en hadden we overal rijtjes bonen of pompoenen op allerlei plaatsen waar ze door hun enorme expansiedrang een heel bed overwoekerden waardoor de oorspronkelijke planten in het nauw kwamen. Dit jaar had ik dat met de boerenkool die totaal overlopen werd door de flespompoenen. De roletpompoenen groeiden over en door het gaas waaronder de kolen geplant waren en die ik dus steeds moest terug knippen Die pompoenen waren gepland na de aardappelen, maar die konden de grond nog niet uit toen de pompoenplantjes hun potten al lang uitgroeiden.Misschien had ik ze ook wel te vroeg gezaaid, maar dat had toen met de operatie , begin april, aan mijn linkerhand te maken  Al met al stond onze tuin weer vol met groenten die “verkeerd”stonden volgens het vruchtwisselingsprincipe .Steeds vroeg ik mij af hoe andere tuinders dat dan allemaal wel goed voor elkaar krijgen. Op ons complex zie ik echter niets gestructureerds ontstaan en rommelt iedereen maar wat aan.Misschien moet je dat ook wel gewoon doen maar tussendoor lees je natuurlijk weleens iets en ik volg een paar blogs en zo kwam ik nog meer principes van tuinieren tegen.Omdat ik vorige week aan mijn pols ben geopereerd en toch niets kan doen, heb ik mij voorgenomen over alles te gaan lezen om te zien wat nu bij onze tuin en ons als persoon past.Ik moet met mijn linker hand typen en omdat ik rechtshandig ben, gaat dat niet heel vlot.Dus per blog zoek ik 1 onderwerp uit

De volgende manieren wil uit gaan pluizen:

Permacultuur, poly cultuur, de eetbare bostuin, Back to Eden en de makkelijke moestuin

Allereerst de theorie  (die voor het grootste deel gekopieerd en geplakt is, dus weinig type werk)even droge kost om door te komen….

Permacultuur

Wikipedia zegt:

Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld.

Het doel van een permacultuur kan meerledig zijn:

 • voedselvoorziening
 • verbeteren van de waterhuishouding
 • productie van brandstof, bouwmateriaal
 • het herstellen van door de mens beschadigde landschappen
 • het creëren van een weerbare omgeving, die o.a. bescherming biedt tegen mogelijk natuurgeweld.

Principe

Permacultuur is een samengesteld begrip van de Latijnse woorden permanens (volhardend) en cultura (huishouden). Soms wordt het uitgelegd als een samentrekking van de Engelse woorden Permanent Agriculture of Permanent Culture [bron?]. Het begrip is in de jaren 70 aan de universiteit van Tasmanië (Australië) ontwikkeld door Bill Mollison en David Holmgren, om een oplossing te vinden voor een groot aantal problemen, zoals verwoestijning en bodemerosie, die de industriële monocultuur landbouw met zich meebrengt, en dit door natuurlijke ecosystemen en traditionele kleinschalige voedselproductiesystemen te bestuderen. Aan de hand van de resultaten werd een methodologie ontworpen die functies vervult voor de mens, bijvoorbeeld voedselvoorziening, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het resultaat kan men een “ontworpen ecosysteem” noemen. Permacultuur onderscheidt zich van biologische landbouw, die zich ook baseert op ecologie, o.a. door het nadrukkelijk gebruikmaken van meerjarige planten (climax vegetatie) en het ontbreken van wisselteelt en jaarlijkse grondbewerkingen (‘no-till’ landbouw – Masanobu Fukuoka). Permacultuur heeft als ontwerpmethodologie een breder toepassingsgebied dan alleen voedselproductie. In de praktijk is permacultuur meestal gericht op kleinschalige zelfvoorzienende landbouw, terwijl biologische landbouw meer commercieel productiegericht is, en in dit opzicht tussen permacultuur en chemisch-industriële landbouw in staat.

Uitgangspunten

Permacultuur gaat uit van drie ethische uitgangspunten:

 1. Zorg voor de aarde: Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen.
 2. Zorg voor de mensen: mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan.
 3. Deel de overvloed: het in balans brengen van in- en output in een systeem

 

Werking

Plant en dier

Een permacultuurontwerp begint met het nauwkeurig waarnemen en in kaart brengen van een locatie en de gebruikers ervan. In de zogenaamde ‘sectoranalyse’ worden abiotische factoren als licht, wind en neerslag onderzocht. Ook andere stromen van energie, mensen en materiaal worden in een sectoranalyse meegenomen. De ‘zoneanalyse’ geeft de tijd en energie weer die door de gebruikers wordt besteed op bepaalde afstand van het centrum van bewoning (huis). Patronen in bodem, vegetatie, dierenpopulaties, cyclische ontwikkelingen en dergelijke worden in kaart gebracht. Door slimme plaatsing van elementen, het vervullen van essentiële functies door meerdere elementen en het gebruiken van elementen met meerdere functies (biodiversiteit) wordt een ontwerp met optimale opbrengst en veerkracht gemaakt. Educatie van gebruikers is een essentieel onderdeel van een goed permacultuurontwerp. In landen als Nederland is het belangrijk om het permacultuurontwerp zo te maken dat er veel zon wordt ingevangen en dat sterke winden worden omgeleid. In droge landen worden de ontwerpen vooral gemaakt voor optimale wateropvang en -behoud.

Mulchen

Een typisch permacultuur-gebruik is mulchen door het bedekken van de zwarte grond met organisch materiaal. Door de grond te bedekken met materiaal als bladeren, stro, dode plantenresten, zaagsel, etc. kan er geen licht bij de grond komen waardoor onkruid minder snel ontspruit en minder snel groeit. Daarnaast houdt het dode organische materiaal goed vocht vast waardoor de bodem minder snel uitdroogt. In koude klimaten beschermt deze laag de wortels tegen vorstschade. Bovendien beginnen micro-organismen het dode organische materiaal te verteren en wordt dit omgezet in voedingstoffen voor de plant waar het omheen ligt. Mulchen heeft dus vele voordelen en het scheelt ook nog eens veel schoffelwerk.

 

 

Volgend blog zal gaan over de eetbare bostuin

 

 

2 gedachtes aan “Permacultuur

%d bloggers liken dit: