In de tuin van mijn opa groeiden vroeger altijd Fletten, zoals hij ze noemde. Hij plukte vaak een bosje af, wat je dan mee naar huis kreeg. Ik herinner mij dat ik ze altijd zo lekker vond ruiken. Ik heb er wel eens naar gezocht in tuincentra, maar ben ze eigenlijk nooit tegen gekomen. Afgelopen herfst bracht mijn moeder opeens een stuk of 12 zaailingen mee die ze bij een klein tuinwinkeltje in haar oude buurt had gevonden. Ze waren nog jong.

Ik heb ze goed verzorgd en nu staan ze in bloei! Ik stak mijn neus in de open bloemen en snoof. Ik hoorde mijn opa bijna zeggen: Hier meid, een bosje voor thuis!

fletten

De flet of zoals ook wel genoemd, de lente violier of de muurbloem (Erysimum cheirisyn.Cheiranthus cheiri) is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Het is een soort die in het wild zeldzaam geworden is, maar waarvan cultivars in tuinen veel worden gebruikt als sierplant. De halfstruik is afkomstig uit het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Romeinen introduceerden de plant vermoedelijk zo’n 2000 jaar geleden als sierplant en geneeskruid in de Lage Landen. [bron Wikipedia]

De wilde muurbloem


De wilde muurbloem groeit vooral op oude muren van kerken, ruïnes, stadswallen en forten. Voorwaarde is dat de specie tussen de stenen veel kalk bevat. De plant is in Nederland zeer zeldzaam en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst, sinds 1950 is het aantal groeiplaatsen zeer sterk afgenomen. Bij restauratie van muren waarop de muurbloem is gevestigd dienen wettelijk voorgeschreven beschermingsmaatregelen getroffen te worden. Deze plant is in Nederland wettelijk beschermd door de Wet Natuurbescherming. De meest noordelijke plek in Europa waar de plant in het wild voorkomt is de oude stadsmuur van Hanzestad Kampen in Overijssel.


De plant wordt 20-90 cm hoog. De muurbloem krijgt pas in het tweede jaar bloemen en bloeit van april tot juni met geurende bloemen. De bloemen van wilde planten zijn goudgeel, die van cultivars zijn donkergeel, oranje of roodbruin. Bron Wikipedia

1 april, het eerste bosje voor thuis

Zaaien

Muurbloemen zijn tweejarige planten, wat betekent dat ze in het jaar nadat gezaaid is zullen bloeien. Het jaar van zaaien is alleen voor de groei. Vaak worden muurbloemen pas aan het einde van de zomer gezaaid zodat ze eerst groeien en pas de lente daarop zullen bloeien. De bloei is dan wat vroeger.

Met wat moeite kan je muurbloemen ook als eenjarige kweken. De beste zaaitijd om muurbloem als eenjarige te kweken is in maart – april. Je kan de plantjes ook alvast achter glas opkweken en in april buiten zetten. De bloei zal plaatsvinden in juli – augustus. De muurbloem bloeit tamelijk lang, soms wel acht of meer weken. Je kan de bloemen ook afsnijden voor in boeketten, deze blijven zo’n acht dagen staan.

Als je de muurbloem in juli of augustus zaait, zal hij na de winter weer uitlopen en gaan bloeien in april – mei. Je hebt dan dus wat eerder bloei en dit zet ook iets langer door dan als je de muurbloem eenjarig opkweekt. bron happyseeds