lievevrouwebedstro
Afbeeldingsresultaat voor lieve vrouwen bedstro

Galium Odoratum

Het is een laagblijvend kruid (15 centimeter), dat zich via zijn dunne wortelstokken langzaam kan uitbreiden, zonder dat het echt gaat woekeren. Aan de rechtopstaande, vierkante stengeltjes staan kransen van een achttal blaadjes, die elk ongeveer een halve centimeter breed en ongeveer drie centimeter lang zijn. De blaadjes zijn aan de rand ruw behaard

Lievevrouwebedstro is een bosplant, die dus een schaduwplekje vraagt op losse, vochtige, humusrijke grond. In de zon worden de blaadjes lichtgroen, waardoor de witte stervormige bloempjes bijna geen contrast meer vormen met de bladeren en de plant veel van zijn decoratieve waarde verliest. Op een zonnige en tegelijkertijd droge standplaats wordt de plant bruin en sterft af.Lievevrouwebedstro is een ideale bodembedekker voor moeilijke plaatsen in de tuin. Het groeit bijvoorbeeld in een droge beschaduwde grond onder een boom, of zo maar op een boomstronk. Bedstro is een mooie plant, zowel voor de wilde als voor de siertuin.Bloei april tm mei

In vroeger tijden werd Lievevrouwenbedstro werd als vulling van kussens en matrassen gebruikt. Het houdt ook motten op afstand

Weetjes:

Toxiciteit en bijwerkingen

Walstro wordt wel in de kruidengeneeskunde gebruikt; door een zeker gehalte aan cumarinen is dit niet geheel zonder risico (effecten op de bloedstolling, mogelijke teratogene effecten). In de reguliere geneeskunde vindt het tegenwoordig geen toepassing meer.

In vroeger eeuwen werd lievevrouwebedstro voor vele doeleinden gebruikt, onder andere om kleding geurig te maken en om wijn smaak te geven. Lievevrouwebedstro stond van oudsher bekend als “antimagisch” kruid om boze geesten op afstand te houden. Zie ook afweerkruid.

  • Zo werd het in de Middeleeuwen in bundels naast de ramen gehangen om de woning te vrijwaren van pest. In Engeland gebeurde dit langs de oostkust, de kant van het vasteland, omdat volgens hen de “kwade wind” uit die hoek kwam.
  • In de Eifel was het de gewoonte om bij elke geboorte in de zomer een bosje bedstro boven de wieg te hangen om geesten en slechte invloeden te weren.
  • Om de zwangerschap goed te laten verlopen legde men het kruid bij zwangere vrouwen in bed.
  • Een bos bedstro werd ook boven het bed van een zieke gehangen om de ziekte te weren, tot Bonifatius dat in 743 als een heidens gebruik verbood.
  • De plant maakte deel uit van de “negenderhanden kruiden”, anti-magische kruiden die in de vorm van tuilen op 15 augustus in de kerk gewijd werden. Op die dag bezaten volgens de overleveringen alle kruiden hun grootste heelkracht.
  • Lievevrouwebedstro werd ook als rookplant gebruikt, eveneens met antimagische krachten, nl. het verdrijven van duivels, heksen en tovenaars. De verbranding moest gebeuren gedurende de rooknachten.

Lievevrouwebedstro wordt vandaag de dag vooral gebruikt om meibowls te kruiden – de befaamde Maitrank. Deze is gemakkelijk zelf te maken (maar bv. in 1970 in Duitsland wettelijk aan banden gelegd wegens zorgen om de mogelijke toxiciteit ervan, zie boven).

Een siroop van Lievevrouwebedstro wordt in Berlijn ook gebruikt als toevoeging aan bier. Dit mengdrankje staat bekend als “Berliner Weiße mit Schuß”.

bron Wikipedia

Leuk als je een reactie achterlaat!