Mossen

kussentjesmos op de kademuur

Zondagmiddag maakten we een wandeling in de directe omgeving van onze woning.We begonnen bij de oude haven naast onze appartementen. Op de kademuur groeiden verschillende mossen. Thuisgekomen ging ik eens googelen op namen,maar het is al net als bij paddenstoelen, er zijn zoveel soorten! Nooit geweten….. Ik vond een website waar je mossen kunt determineren,maar zelfs dan vind ik ze op elkaar lijken.Het is dus moeilijk om er een naam aan te geven.Mooi zijn ze wel, het zijn soms net minilandschapjes.Zeker als het mos gecombineerd staat met paddenstoelen, nootjes, blaadjes, net schilderijtjes.

mos in het Donckse bos
tapijt van mos en beukennootjes, foto Donckse bos

Mos is niet hetzelfde als korstmos.Ik las ergens dat er wel 600 soorten mossen zijn en 700 soorten korstmossen.

minilandschap

Korstmossen

Korstmossen hebben geen wortels en nemen voedingsstoffen met het gehele oppervlak op. Ze leven letterlijk van de lucht. Zwevend stof en vervuiling bepalen daarom sterk of een soort ergens kan groeien, of niet.Korstmossen op bomen zijn een goede graadmeter voor stikstof afkomstig uit landbouw, autoverkeer en industrie. In Nederland is de lucht op veel plaatsen zo sterk verontreinigd met stikstofverbindingen dat de korstmossenbegroeiing op bomen daar bijna geheel door bepaald wordt. Vervuilde gebieden zijn te herkennen aan gele korstmossen op laanbomen, bv eiken. Door de vervuiling komen gevoelige korstmossen, zoals eikenmos en baardmossen, steeds minder vaak voor.[ bron Nature today]

eikenmos
baardmos?

Een klein stukje boven de gele massa uit stekenvoortplantingsorgaantjes, die wat donkerder van kleur zijn. Je kunt ze vergelijken met paddenstoelen: ze zorgen ervoor dat de sporen verspreid worden.
op de kademuur bij de haven in onze buurt
geel korstmos

Mossen

Mossen [ of bladmossen]zijn sporenplanten zoals varens. Zij bezitten in plaats van wortels, kleine dunne zuigharen die een zelfde functie hebben als de wortels van planten. Verschillende mossoorten zetten zich bijvoorbeeld vast op de stammen van onze fruitbomen en kunnen min of meer schadelijk zijn. Een veelvoorkomende mossoort op fruitbomen is wel het slaapmos dat in dichte zoden tegen de schors groeit en het fluweelmos dat aan de voet van allerlei loofhout groeit.

mos op fruitboom, foto gemaakt in Orvelte

Nuttige planten

Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen: ze produceren zuurstof, beschermen tegen erosie, scheppen een gunstig microklimaat voor ontkieming van allerlei soorten zaden en vruchten en bieden leefruimten aan vele kleine insecten. Ook de mens heeft in de loop der jaren veel gebruik gemaakt van mossen voor o.a. brandstof, vloerbedekking, matrasvullingen, isolatiemateriaal en tegenwoordig ook de bloemsierkunst.

In ons grasveld hebben we na de winter ook altijd mos, wat we proberen tegen te gaan door te kalken……

Mossen in de bezochte bossen

Bij de bezoeken aan de bossen de laatste tijd nam ik ook al foto’s van mossen.Vaak in combinatie met paddenstoelen, want mossen groeien daar op bv boomstammen waar dan ook weer paddenstoelen tussen komen groeien.

Mossen houden van vochtigheid, daarom groeien ze ook dicht bij elkaar.Zodra de luchtvochtigheid daalt, drogen de mossen uit en stopt de opname van voedingsstoffen. Mossen komen het meest voor op: open grond, steen, bomen en dood hout.In je eigen tuin kun je ze ook tegen komen op plekken waar de zon niet komt en waar het lang nat blijft.

Door de knieën

Zak in de tuin eens door de knieën en bekijk het mos ook eens van de mooie kant! Gewoon dikkopmos is zonder twijfel een van de meest voorkomende mossen, overal te vinden in onze nabije omgeving. We lopen er overheen en… we kijken er overheen! Tijd om eens door de knieën te gaan voor dit laag-bij-de-grondse plantje. Ontdek de kleurige kapsels en de mooie structuren van dit mos.Zeker voor de [ macro]fotografen onder ons de moeite waard…………

dikkopmos, Donckse bos