Biologische zaden

cosmea

We zijn al weer over de helft van januari en zo langzamerhand gaat het alweer kriebelen om te gaan beginnen met zaaien. Veel te vroeg natuurlijk nog. Gisteren heb ik eerst maar eens uitgezocht wat ik nog aan zaden heb, wanneer het gezaaid moet worden en alles in bakjes gedaan. Het staat nu dus klaar per zaaimaand en ik kan het zo pakken. Ik begin in februari, het schiet al op!

Ik heb veel zaden zelf opgevangen, ik doe dat al een paar jaar. Twee jaar geleden zocht ik eens uit wanneer je zaden biologisch mag noemen. Omdat het al weer lang geleden is en het aantal geabonneerden is verdrievoudigd, zal ik het nog eens schrijven.

Wat is eigenlijk het verschil tussen niet-biologisch zaad en biologische zaden?

Alhoewel wat de opbrengst betreft weinig verschil is, worden normale en bio zaden op verschillende manieren geoogst.

Niet-biologische zaden

Voor het oogsten van normale zaden wordt gebruik gemaakt van machines. Voordat overgegaan wordt tot het oogsten van de zaden wordt het onkruid dat tussen normale zaden groeit gedood door middel van pesticiden. Hierna krijgen de planten een groeiregulator, waardoor alle zaden tegelijkertijd rijp zijn en er slechts eenmaal geoogst hoeft te worden. Voordat de zaden in het zakje gaan worden deze bewerkt met een anti schimmel middel. Dat betekent dat er op normale zaden altijd restanten van pesticiden, anti-fungale middelen en ontbladeringsmiddel kunnen zitten.[ bron Tuindreef]

Biologische zaden

Biologische geteelde zaden zijn zaden die geteeld zijn zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest. De bemesting die wordt gebruikt is van 100% biologische oorsprong (dierlijk of plantaardig). Bij biologische zaden wordt handmatig geoogst. Onkruid wordt eveneens met de hand verwijderd en de oogst geschiedt in een aantal keren waardoor de zaden volgens een natuurlijk proces kunnen rijpen. Na het oogsten krijgen de zaden geen extra behandeling. Door te oogsten van sterke (streek)rassen zijn bio zaden bijzonder resistent tegen ziektes. [bron Tuindreef]

Toezicht door Skal:

Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Toen ik naar de website van SKAL ging vond ik uiteindelijk deze tekst:


Wanneer u gangbaar uitgangsmateriaal gebruikt dan geldt hiervoor een omschakelperiode. Voor de teelt in biologische grond geldt het volgende: voor één- en tweejarige gewassen geldt dat u na één teeltseizoen de oogst als biologisch mag aanduiden. Voor overblijvende gewassen geldt dat na twee teeltseizoenen de oogst als biologisch mag worden aangeduid.

Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve winkels (die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen) en horecabedrijven.
Skal houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van LNV.Wij mogen er als consument van uitgaan dat een product wat dit keurmerk draagt ook werkelijk biologisch is.Die producten en dus ook zaden dragen het logo zoals hierboven en hieronder afgebeeld is.

.

Mag ik mijn eigen zaden biologisch noemen?

Ik ga er van uit dat ik mijn zaden biologisch mag noemen. Ik heb de planten waarvan ik oogst al een paar jaar staan en het zaad daarvan ook al meerdere jaren zelf opgevangen en weer hergebruikt.De planten waarvan ik opvang zijn oa veel bloemsoorten,zoals Zinnia, Cosmea, goudsbloem, phacelia, tagetes, zonnebloemen.Echter ook van tomaten, paprika, dille, pompoen, komkommer, courgette, mais, doperwten, bruine bonen, peultjes en sugarsnaps verzamel ik de zaden.

In zadenhandels heb je voor alle groentesoorten meestal de keuze tussen biologisch en niet- biologisch. Nou heb ik zelf echt niet van alles de biologische variant, ik krijg ook wel eens wat cadeau, ruil zaden of zie iets afgeprijsd liggen en dan kan ik het toch niet laten…

Insecten

De meest verantwoordde keuze is natuurlijk toch biologische zaden om insecten te beschermen! Waarom dat belangrijk is, zal ik nog eens in een blog over insecten uit leggen of lees alvast deze blog nog eens terug met als titel: wat als er geen insecten meer zijn?

Het is natuurlijk hardstikke leuk[ en goedkoop] als je jouw eigen biologische zaden kunt oogsten en zo de perfecte zaden voor jouw tuin kunt verzamelen!

eigen zaden van Afrikaantjes[ Tagetes]

Velt

Via Velt kreeg ik zaterdag toevallig bericht dat zij de mogelijk geven tot het volgen van en webinar over insecten [ klik op de link om meer te lezen]

De webinar wordt gegeven op 20 maart [in het Engels] door Dave Goulson. Hij maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruitgaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat je in je eigen leven en tuin kunt veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen.Nou is mijn Engels niet zo goed om zoiets te kunnen volgen, maar misschien heb jij er wel iets aan……